persbericht:  

Dag van de Natuur 2004
Zaterdag 20 november van 13u45 tot 17u15
Afspraak: Oude Spoorwegzate Hoegaarden (containerpark)

Kennismaking: natuurbeheer en beheerteams natuurgebieden Velpe-Mene
Oproep aan jeugdbewegingen en socio-culturele verenigingen

De dag van de natuur is een kans om individueel of met een (jeugd)groep mee te werken in een natuurgebied. Welke werken worden er uitgevoerd? Wat is de bedoeling en welk zijn de (te verwachten) resultaten? Het is ook een gelegenheid om kennis te maken met de vrijwilligers uit de regio.

Enkele natuurgebieden uit de regio:
Meldertbos, Weterbeek (Bierbeek), Snoekengracht (Boutersem), Paddenpoel (Bunsbeek), Velpevallei-Rozendaalbeekvallei (Vissenaken). Een overzicht van alle gebieden met een beschrijving en een kaartje vind je onder www.velpe-mene.be/natuurbeheer, gerangschikt per gemeente.

Voor elk natuurgebied is er een beheersplan opgesteld. Dat moet zorgen voor een duurzame verbetering van het levend erfgoed, bloeiende planten, varens, mossen, wieren, insecten, wormen, amfibieën, vogels, zoogdieren… Daarbij wordt ook gelet op de landschappelijke waarde van het natuurgebied in zijn omgeving. Ook met het cultureel erfgoed, bouwwerken, wegen, perceelsgrenzen... die getuigen van de plaatselijke geschiedenis, wordt rekening gehouden. Bovendien moet het gebied, zoveel mogelijk, toegankelijk zijn voor allen die er willen van genieten.

Rond elk gebied is een groep vrijwilligers actief. Zij vormen het beheerteam, samen met de conservator(s). Ze observeren wat er leeft en groeit, organiseren wandelingen en werkdagen, plannen het beheer, kijken mee uit om eventueel nieuwe stukken aan te kopen of te huren….

Op de dag van de natuur zal het jaarprogramma van de werkdagen vrijwillig natuurbeheer 2005 worden voorgesteld evenals een bijscholing onder de vorm van vormingsuitstappen. In 2004 waren er alleen al in de vier gemeenten van Velpe-Mene ongeveer 30 werkdagen voor vrijwilligers.
Iedereen is welkom! Hapje-tapje zijn voorzien. Breng zo mogelijk geïnteresseerden maar ook werkhandschoenen mee!

Er zullen verantwoordelijken zijn van de verschillende beheerteams die nieuwe mensen zullen opvangen. Ook wie wenst mee te werken in een ander gebied is welkom en kan kennismaken met de Natuurpunt-medewerkers.
Info en aanmelding geïnteresseerden vrijwillig natuurbeheer:
Esther.Buysmans@pandora.be of 016/462336
Inlichtingen over natuurgebied Spoorwegzate-Getevallei:
roland.grugeon@telenet.be of 016/816052