Heel natuurminnend Vlaanderen werkt. Wij dus ook! Zaterdag 19 november 2005

Het derde weekend van november grijpt er traditiegetrouw in heel Vlaanderen de dag van de natuur plaats waarbij het vrijwillig natuurbeheer in de kijker worden gesteld. In afdeling Velpe-Mene zullen we dit jaar op zaterdag 19 november 2005 vanaf 13u30 aan heideherstel doen in het Spikdoornveld. Deze activiteit wordt aanzien als afdelingswerkdag waar iedereen uit de gehele afdeling uitgenodigd wordt.

Jaarlijks gaan er verspreid over de verschillende gebieden binnen Velpe-Mene verschillende tientallen werkdagen vrijwillig natuurbeheer door. Rond elk gebied werkt ook een team vrijwillig natuurbeheer. De dag van de natuur stelt dit werk op een bijzondere wijze in de kijker. Het is ook een oproep aan alle geïnteresseerden om eens kennis t e komen maken met het vrijwillig natuurbeheer en de beheerteams. Alle reservatenteams van de verschillende reservaten binnen de afdeling Velpe-Mene worden verwacht. Door vele vrijwilligers werd er tijdens de zomerwerkdagen al heel wat werk verzet. Het aantal deelnemers varieerde van 5 tot 24 werkers.

Tijdens de zomerwerkzaamheden werd wel vastgesteld dat de ‘vaste kern’ bestaat uit een (te) kleine groep van ouderlingen, die dringend moet aangevuld worden. Het werk is haalbaar wanneer vele handen het werk draagbaar maken. Rond elk gebied is het gewenst dat lokale mensen het gebied onder hun armen nemen en van nabij opvolgen. Binnen de afdeling is een belangrijke doelstelling om naast het bestaande netwerk van vrijwilligers ook nieuwe en jonge mensen bij natuurbeheer en natuurgebieden te betrekken. Ons verenigingsmodel staat of valt met vele vrijwilligers die zelf af en toe eens de handen uit de mouwen steken. In het Spikdoornveld en de Zeyp is een jonge ploeg met vele nieuwe mensen actief. Dus, allen daarheen.

Het Spikdoornveld is een deel van het natuurgebied De Zeyp. Onder impuls van Robin Guelinckx wordt hier een intensief heideherstelprogramma gerealiseerd en met fantastische resultaten. In een proefperceel dat vorig jaar werd opengemaakt, kiemen al een hele rits planten die specialisten doen watertanden: Struikheide, Tandjesgras, Tormentil, Pilzegge, Pijpestro, Liggend hertshooi, Fraai hertshooi en Veelbloemige veldbies. In de nazomer wordt nog een deel opengemaakt in het kader van omvormingsbeheer naar heide en struweel. Op de Dag van de Natuur zullen we hier aan meedoen.

Opmerking: dit is de enige en centrale activiteit "dag van de natuur" binnen Afdeling Velpe-Mene waarop we alle beheerteams binnen velpe-mene en alle mensen die geïnteresseerd in het beheer van de natuurgebieden verwelkomen. Dus ook de mensen geïnteresseerd in vb Rosdel of snoekengracht zijn hier welkom en zullen hier kunnen kennismaken met het beheersteam Rosdel of Snoekengracht.

Heideherstel in Spikdoornveld: zaterdag 19 november 2005 om 13u30

Op het einde van de Heirbaan, waar Heirbaan, Hoefstraat en Nijselrodestraat samenkomen te Attenrode – daar zal een vlag van NP hangen en pijltjes richting Spikdoornveld

Zeker werkhandschoenen meebrengen. Indien mogelijk een boshark (‘gritsel’) of ander voorwerp waarmee je strooisel met veel blad en takken kan bijeenschrapen.

Inlichtingen: Robin Guelinckx (0476 530537) of robin.guelinckx@inbo.be