Wandeling van de maand NP Velpe-Mene Waterwandeling Getevallei en Spoorwegzate Hoegaarden

Zondagnamiddag 27-11-2005

Locatie: Hoegaarden

Thema: Waterwandeling” in Spoorwegzate/Getevallei

Starttijd: 14:00 uur
Eindtijd: 17:00 uur

Situering: De wandelingen van de maand zijn uitstralingsactiviteiten die extra voor het ruime publiek publiek in de kijker gesteld worden. We verkennen het natuurgebied Spoorwegzate – Getevallei (14 ha) en zijn nabije omgeving. Grotendeels ligt dat in Hoegaarden, een tipje ligt in Tienen. Het omvat eeuwenoude hooilanden langs de Gete, een oud rangeerstation en oude spoorwegzate van lijnen uit Diest en Sint-Truiden naar Namen. In 1968 reed hier voor het laatst een trein. In 1970, bij de aanleg van de E40, werden de sporen verwijderd en ging de spontane evolutie van de begroeiing verder.
Bij deze wandeling zal onze aandacht vooral uitgaan naar de waterstromen, onder- en bovengronds. Welke invloed heeft de aanwezige kwel in de weiden op flora en fauna? Welk beheer wordt er gedaan? Hoe staat het met de huidige natuurwaarden en met de vooruitzichten?
De weiden hebben een oud grachtensysteem dat zorgt voor een gevarieerd microreliëf. Welke samenhang is tussen het water in onze weiden, de Gete en de omgevende landbouwpercelen?
Hoe hangt ons beheer samen met de waterplannen van de overheid?

Naast de natte weiden bekijken we ook de oude spoorwegbedding en het droge rangeerstation. Drie heel andere biotopen. Spontane boomopslag op de bermen, winterse resten van een grote verscheidenheid aan planten die gedijen op droge en warme bodems op het rangeerstation. In lente en zomer krioelt het hier van vlinders, kevers en spinnen.

Afhankelijk van het weer volstaan hoge waterdichte schoenen of zijn laarzen noodzakelijk.

Verzamelpunt: 14.00 u: containerpark Hoegaarden op 1,5 km van afrit Hoegaarden van E-40

Contact: Gidsen-conservators: Roland Grugeon 016 81.60.52 – Raf Nilis 016 78.06.85

Klik hier voor een kaartje van het gebied