Algemene vergadering
Zaterdag 10 januari

Succesvolle algemene ledenvergadering op 10 januari 2004

73 leden waren er aanwezig op de jaarlijkse ledenvergadering van de afdeling, waarop het bestuur verantwoording aflegde voor de werking van 2003 en de prioriteiten en het werkingsprogramma voor 2004 vaststelde. Pieter Abts presenteerde het jaaroverzicht met beelden van een heel jaar werking. Webmaster Jan Stuckens toonde de nieuwe website van de afdeling: www.velpe-mene.be. Jan trok er de aandacht op dat de site een foto-en beeldenarchief bevat en dat er nu ook een enquête liep via de site. Jan Hanot gaf op zijn beurt een overzicht van de succesvolle kinderactiviteiten.
De voorzitter toonde zich dolgelukkig dat de doelstellingen die we op vorige algemene vergadering gesteld hadden, gehaald werden: overal zijn reservatenteams gestart, de aanwezigheid op activiteiten overtrof alle verwachtingen, met zelfs een uitschieter van 6000 aanwezigen op de Open monumentendag in Meldert, de cursussen zijn succesvol en direct volgeboekt, de verjonging binnen het bestuur is een feit. De ledengroei kende in 2003 weer een piek: de afdeling sprong in 2003 van 711 tot 851 leden, wat een aangroei is van 140 leden. Vooral Hoegaarden en Boutersem waren de groeiers in 2003. De reservatenwerking is voorbeeldig en de eigen inbreng in het reservatenfonds kende een absoluut hoogtepunt.
Voor 2004 werd gekozen om de uitstralingsactiviteiten voort te zetten, dit maal binnen de kleurencampagne van Natuurpunt Oost-Brabant. Voor eind 2004 willen we de kaap van de 1000 leden bereiken. Even belangrijk is dat meer dan ooit aandacht zal worden besteed aan de opvang en begeleiding van nieuwe mensen die willen meewerken. Verder willen we kijken naar heel de omgeving en het hele landschap, ook naar de cultuurhistorische elementen.

Uitreiking Gouden gors aan vrijwilligers Afdeling Velpe-Mene

Tijdens de algemene vergadering van 10 januari werden de ‘ Gouden gorzen’ voor verdiensten uitgereikt. Bij de toekenning is er rekening gehouden zowel met vernieuwing als met continuïteit. Voor 2003 ging de trofee naar Robin Guelinckx en naar Esther Buysmans. De inzet van Robin Guelinckx voor het natuurbeheer en natuurstudie binnen de afdeling is tekenend. Hij is het gezicht van een groep jongeren die de vernieuwing en verjonging binnen de afdeling belichamen. Esther Buysmans is de bezieler en de altijd aanwezige organisator van het vrijwillig natuurbeheer, de motor achter een reeks cursussen, de eerste en de laatste bij alle afdelingsactiviteiten. Beide laureaten wensen we te feliciteren met hun Gouden gors en nog meer te bedanken voor hun gewaardeerde inzet. Hiermee is een nieuwe traditie binnen de afdeling ingezet: elk jaar willen we deze blijk van waardering toekennen aan mensen die zich gewoon buitengewoon ingezet hebben voor natuur en beweging.