Google Custom Search


Algemene Vergadering 7 januari 2012 vanaf 18u45

Fotoreportage LAV 2011 door Luc Mesmans: klik hier...

UITNODIGING

 

18u45

Ontmoeting en

Algemene Ledenvergadering

20u00

Receptie met kaasbuffet

Uitreiking Gouden Gors 2012

De Kronkel

Pleintje Kumtichstraat
(naast pastorie Sint-Pieterskerk)

Vissenaken - Tienen

Plannetje: klik hier

De jaarlijkse afdelingsvergadering met daarna de uitreiking van de gouden gorzen 2012 en receptie met kaasbuffet is een klassieker binnen de Natuurpuntwerking Velpe-Mene. Het is de verzamelplaats van alle mensen die natuur en landschap binnen deze streek in hun hart dragen.

Om 20u begint de nieuwjaarsreceptie met een kaasbuffet. Ook dit is elk jaar een evenement waar door velen naar uitgekeken wordt.

Voor deze nieuwjaarsreceptie met kaasbuffet nodigen we breed uit: gemeentebesturen, milieuambtenaren, voorzitters Gecoro's en MAR's en mensen en groepen waarmee we samen werken om iets moois van de streek te maken.

Voorafgaand aan Receptie en Uitreiking Gouden Gorzen Algemene Ledenvergadering en Ledenontmoeting

18u45 - 20u00

 

SAMENVATTING PRIORITEITEN, SAMENSTELLING BESTUUR

Overzicht van de werking

 • Vooruitblik en Prioriteiten 2012: klik hier…
 • Terugblik NP Velpe-Mene 2011: klik hier…
 • Activiteitenkalender 2012: klik hier…
 • Fotoreportage van de Algemene Vergadering 2011 Afdeling Velpe-Mene door Luc Mesmans (klik hier)

Programma

 • 18u45: Ontvangst, verwelkoming en toelichting vergadering en overzicht van de ingezonden suggesties en opmerkingsformulieren (prioriteiten, opmerkingen, suggesties werking, opneming kandidaat bestuursleden afdeling of kernen)
 • 18u50: Voorstelling prioriteiten 2012 en kort overzicht 2011
 • 19u00 - 19u10:
  • reservatenwerking, natuur en landschapsbeheer, agrarisch cultuurlandschap
  • natuurstudie
 • 19u10 - 19u35: Korte voorstel werking kernen Bierbeek, Boutersem, Tienen, Hoegaarden en Glabbeek aan de hand van 3 dias per ker kern.
 • 19u35 - 19u45: Werkingsstructuur Afdeling en taakverdeling
 • 19u45 - 20u00: Plenaire synthese en stemmingen
  • formulering synthese van de krachtlijnen van de discussie en bijstelling op grond hiervan van de werking
  • bekrachting/stemming beleid 2011, prioriteiten 2012
  • In 2010 (en 2007) vond de bestuursverkiezing plaats, het mandaat gaat tot Lav 2013: Mogelijk wel aanvulling bestuurng afdeling en kernen . We doen een oproep naar nieuwe kandidaten voor afdelingsbestuur en kernen. aanmelden natuurpunt@velpe-mene.be
  • stemming nieuwe kandidaten voor afdelings- en kernbesturen
   - aanduiding van de stemgerechtigde afgevaardigden (1) voor NP-beheer, natuurstudie, natuureducatie en beleid en een stemgerechtigde afgevaardigde per gemeente voor NP en Oost -Brabant
 • 20u00 - 23u00 (en later):
  • Uitreiking Gouden Gorzen 2012
  • Receptie met kaasbuffet en gezellig samenzijn
 • (1) Elk lid van Natuurpunt dat woonachtig is in de gemeenten Bierbeek, Boutersem, Hoegaarden, Tienen of Glabbeek of door eigen keuze tot de afdeling Velpe-Mene behoort, heeft stemrecht op de afdelingsvergadering en kan het bestuur ter verantwoording roepen. Elk van deze leden kan zich ook kandadidaat stellen om verkozen te worden als bestuurslid van de afdeling, van een gemeentelijke kern of als stemgerechtigd afgevaardigde. Kandidaten kunnen dit melden bij de Voorzitter 016 73 30 23 of mailen naar natuurpunt@velpe-mene.be . Het bestuur wordt bij geheime schriftelijke stemming verkozen.
 • (2) Een samenvatting van het prioriteitenprogramma 2011 en de krachtlijnen 2012 is consulteerbaar op www.velpe-mene.be