zaterdag
12 januari 2008

18u45 - 22u00

Ledenontmoeting en algemene ledenvergadering 2008

Voordracht Prof. Dr. Eckhart KUIJKEN

Receptie met wandelkaasbuffet
Uitreiking Gouden Gorzen 2008

De Kronkel

Pleintje Kumtichstraat
(naast pastorie Sint-Pieterskerk)

Vissenaken - Tienen


De jaarlijkse afdelingsvergadering met daarna de receptie met wandelkaasbuffet en de uitreiking van de Gouden Gorzen is een klassieker binnen de Natuurpuntwerking Velpe-Mene. Het is de verzamelplaats van alle mensen die natuur en landschap binnen deze streek in hun hart dragen. Dit jaar komt Prof. Dr. Eckhart Kuijken een voordracht geven. De werking van het voorbije jaar wordt onder de loupe genomen en de prioriteiten en activiteiten voor het komend jaar worden samen besproken. Niet alleen alle mensen die meewerken binnen de kernen, werkgroepen, reservatenteams en afdeling worden verwacht maar ook geïnteresseerde leden, die graag inspraak hebben in de werking of die door hun aanwezigheid mee Natuurpunt Velpe-Mene willen vormen. Daarna is er de nieuwjaarsreceptie met de uitreiking van de Gouden Gorzen waar bijzonder verdienstelijke mensen die het verschil maken voor natuur en landschap in deze streek. Ook dit is elk jaar een evenement waar door velen naar uitgekeken wordt.

18u45 - 21u00:

SAMENVATTING PRIORITEITEN, SAMENSTELLING BESTUUR
Overzicht van de werking: zie www.velpe-mene.be/forum (vanaf 2 januari)

 • 18u45: Ontvangst, verwelkoming en toelichting vergadering en overzicht van de ingezonden suggesties en opmerkingsformulieren (prioriteiten, opmerkingen, suggesties werking, opneming kandidaat bestuursleden afdeling of kernen)
 • 19u00: presentatie sfeerbeeld werking 2007 (powerpoint-projectie)
 • 19u10 - 19u20: Voorstelling prioriteiten 2008
 • 19u20 - 20u05: Vragen van leden aan bestuurspanel afdeling en kernbesturen mbt verslag werking en prioriteiten gegroepeerd rond 4 thema's:
  • vereniging en beweging, ledenwerking, activiteiten en kalender, tijdschrift en educatie (Hugo, Margriet, Esther en Koen)
  • reservaten, natuur en landschapsbeheer, agrarisch cultuurlandschap, beleid (Lieven, Robin, Esther, Hugo, Egbert en Raf)
  • natuurstudie (Lieven, Robin, Jorg en Pieter)
 • 20u05 - 20u20:
  • kernenwerking en aanwezigheid in de gemeenten (dagelijks bestuur en kernvoorzitters): toelichting werking en prioriteiten

Elke kern:

 • 20u20 - 20u30: plenaire synthese en stemmingen
  • formulering synthese van de krachtlijnen van de discussie en bijstelling op grond hiervan van de werking
  • bekrachting/stemming beleid 2007, prioriteiten 2008
  • vorig jaar vond de bestuursverkiezing plaats: bekrachtiging van de besturen van afdeling en kernen
  • stemming nieuwe kandidaten voor afdelings- en kernbesturen.
   mogelijk tweede stemmingsronde voor de uitvoerende mandaten Afdelings- en Kernbestuur (dagelijks bestuur en voorzitter, secretaris en penningmeester kernbesturen)
   - aanduiding van de stemgerechtigde afgevaardigden (1) voor NP-beheer, natuurstudie, natuureducatie en beleid en een stemgerechtigde afgevaardigde per gemeente voor NP en Oost-Brabant
 • 20u30 - 21u00: voordracht van Prof. Dr. Eckhart Kuijken, Ere Administrateur Generaal van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

21u00 - 23u00 (en later):

Receptie met wandelkaasbuffet en gezellig samenzijn
UITREIKING VAN DE GOUDEN GORZEN 2008

 

< lees en bekijk ook het sfeerverslag van vorig jaar >

< een terugbik op 2007 • een vooruitblik op 2008 >

Toegang gratis voor leden en hun gezin.

(1) Elk lid van Natuurpunt dat woonachtig is in de gemeenten Bierbeek, Boutersem, Hoegaarden, Tienen of Glabbeek of door eigen keuze tot de afdeling Velpe-Mene behoort, heeft stemrecht op de afdelingsvergadering en kan het bestuur ter verantwoording roepen. Elk van deze leden kan zich ook kandadidaat stellen om verkozen te worden als bestuurslid van de afdeling, van een gemeentelijke kern of als stemgerechtigd afgevaardigde. Kandidaten kunnen dit melden bij de Voorzitter 016 73 30 23 of mailen naar natuurpunt@velpe-mene.be of hugo.abts@pandora.be. Het bestuur wordt bij geheime schriftelijke stemming verkozen.
(2) Een samenvatting van het prioriteitenprogramma 2007 en de meldingsformulieren voor opmerkingen en voorstellen zal via de electronische nieuwsbrief velpe-mene rondgestuurd worden. De tekst van de prioriteiten en voorbereiding van de vergadering zal uiterlijk een week voor de vergadering consulteerbaar zijn op www.velpe-mene.be/forum.