Google Custom Search


Morieljes: zeldzame paddestoelen
in beheerde natuurgebieden in de streek

In het voorjaar werden er her en der opvallend veel morieljes waargenomen. Het gewone morielje vind je vooral aan de kust en op kalkrijke bodems. Deze saprofyt op wortels van iepen, essen en beuken is ook in onze streek op drie verschillende plaatsen waargenomen.
Sommige van de morieljes waren een vuist groot. Twee van deze locaties zijn in beheer bij Natuurpunt. Ook hier weer is duidelijk dat de beheerde natuurgebieden een schatkamer zijn voor biodivesiteit in een overigens verarmend landschap.

Gewoon morielje in beheerd schraalgrasland. Foto © Natuurpunt Velpe-mene.

www.waarnemingen.be