zaterdag
10 januari 2009

18u30: LAV

20u45 Receptie

18u30

Ledenontmoeting en algemene ledenvergadering 2009

 

20u45

 Receptie met wandelkaasbuffet
Uitreiking Gouden Gorzen 2009

De Kronkel

Pleintje Kumtichstraat
(naast pastorie Sint-Pieterskerk)

Vissenaken - Tienen

De jaarlijkse afdelingsvergadering met daarna de receptie met wandelkaasbuffet en de uitreiking van de Gouden Gorzen is een klassieker binnen de Natuurpuntwerking Velpe-Mene. Het is de verzamelplaats van alle mensen die natuur en landschap binnen deze streek in hun hart dragen.

Vanaf 18u30 wordt de werking van het voorbije jaar onder de loupe genomen . De prioriteiten en activiteiten voor het komend jaar worden samen besproken en vastgelegd. Niet alleen alle mensen die meewerken binnen de kernen, werkgroepen, reservatenteams en afdeling worden verwacht maar ook ge´nteresseerde leden, die graag inspraak hebben in de werking of die door hun aanwezigheid mee Natuurpunt Velpe-Mene willen vormen.

Om 20u 45 begint de nieuwjaarsreceptie met de uitreiking van de Gouden Gorzen waar bijzonder verdienstelijke mensen die het verschil maken voor natuur en landschap in deze streek in de kijker worden geplaatst. Ook dit is elk jaar een evenement waar door velen naar uitgekeken wordt. Voor deze nieuwjaarsreceptie met wandelkaasbuffet nodigen we breed uit: gemeentebesturen, milieuambtenaren, voorzitters Gecoro's en MAR's  en mensen en groepen waarmee we samen werken om iets moois van de streek te maken.

18u30 - 20u30:

SAMENVATTING PRIORITEITEN, SAMENSTELLING BESTUUR
Overzicht van de werking: zie www.velpe-mene.be/forum (vanaf 2 januari 2009)

 • 18u30: Ontvangst, verwelkoming en toelichting vergadering en overzicht van de ingezonden suggesties en opmerkingsformulieren (prioriteiten, opmerkingen, suggesties werking, opneming kandidaat bestuursleden afdeling of kernen)
 • 18u45: presentatie sfeerbeeld werking 2008 (powerpoint-projectie)
 • 19u - 19u15: Voorstelling prioriteiten 2008
 • 19u15-19u45: Vragen van leden aan bestuurspanel afdeling en kernbesturen mbt verslag werking en prioriteiten gegroepeerd rond 4 thema's:
  • vereniging en beweging, ledenwerking, activiteiten en kalender, tijdschrift en educatie
  • reservaten, natuur en landschapsbeheer, agrarisch cultuurlandschap, beleid
  • natuurstudie (Lieven, Robin, Jorg en Pieter)
 • 19u45-20u05:
  • Vragen van leden aan Panel kernenwerking (dagelijks bestuur en kernvoorzitters): toelichting werking en prioriteiten
 • 20u25 - 20u40: plenaire synthese en stemmingen
  • formulering synthese van de krachtlijnen van de discussie en bijstelling op grond hiervan van de werking
  • bekrachting/stemming beleid 2008, prioriteiten 2009
  • In 2007 vond de bestuursverkiezing plaats, mandaat tot volgend jaar: bekrachtiging van de besturen van afdeling en kernen
  • stemming nieuwe kandidaten voor afdelings- en kernbesturen.
   mogelijk tweede stemmingsronde voor de uitvoerende mandaten Afdelings- en Kernbestuur (dagelijks bestuur en voorzitter, secretaris en penningmeester kernbesturen)
   - aanduiding van de stemgerechtigde afgevaardigden (1) voor NP-beheer, natuurstudie, natuureducatie en beleid en een stemgerechtigde afgevaardigde per gemeente voor NP en Oost-Brabant

20u45 - 23u00 (en later):

Receptie met wandelkaasbuffet en gezellig samenzijn
UITREIKING VAN DE GOUDEN GORZEN 2009

< lees en bekijk ook het sfeerverslag van vorig jaar >

< een terugbik op 2008 • een vooruitblik op 2009 >

Toegang gratis voor leden en hun gezin.

(1) Elk lid van Natuurpunt dat woonachtig is in de gemeenten Bierbeek, Boutersem, Hoegaarden, Tienen of Glabbeek of door eigen keuze tot de afdeling Velpe-Mene behoort, heeft stemrecht op de afdelingsvergadering en kan het bestuur ter verantwoording roepen. Elk van deze leden kan zich ook kandadidaat stellen om verkozen te worden als bestuurslid van de afdeling, van een gemeentelijke kern of als stemgerechtigd afgevaardigde. Kandidaten kunnen dit melden bij de Voorzitter 016 73 30 23 of mailen naar natuurpunt@velpe-mene.be of hugo.abts@telenet.be. Het bestuur wordt bij geheime schriftelijke stemming verkozen.
(2) Een samenvatting van het prioriteitenprogramma 2008 en de krachtlijnen 2009 en de meldingsformulieren voor opmerkingen en voorstellen zal via de electronische nieuwsbrief velpe-mene rondgestuurd worden. De tekst van de prioriteiten en voorbereiding van de vergadering zal uiterlijk een week voor de vergadering consulteerbaar zijn op www.velpe-mene.be/forum.