GECORO

GECORO is de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening

In de 'Plangroep Structuurplan Tienen' werd de samenstelling van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO) bepaald voor Tienen.
Sinds 1 mei 2001 is de GECORO een feit.

De GECORO bevat specialisten en vertegenwoordigers uit de diverse geledingen van de maatschappij.

Voor een gemeente ter grootte van Tienen bestaat de GECORO uit 12 à 17 personen:

Voor elk lid moet een plaatsvervanger voorzien worden.

De structuur van de GECORO wordt beschreven in het decreet ter zake, maar de concrete invulling gebeurt op gemeentelijk vlak. De kandidaten hoeven niet noodzakelijk in Tienen te wonen en mogen ook zetelen in een andere gemeentelijke GECORO.

Taak van GECORO bestaat erin om het "Structuurplan Tienen" mee uit te bouwen.

Verder kunnen zij nog advies uitbrengen over alles wat de Ruimtelijke Ordening betreft in Tienen.

Bij iedere nieuwe legislatuur wordt de vertegenwoordiging herbekeken.

 

Natuur.Café open op (>):