Natuurpunt kern Tienen

Kern Tienen maakt deel uit van Natuurpunt Afdeling Velpe-Mene, die een afdeling is van Natuurpunt Oost-Brabant, een geassiocieerde vereniging met Natuurpunt Vlaanderen. De kern organiseert tal van activiteiten, waar iedereen kan aan deelnemen en die in hoofdzaak doorgaan op het grondgebied van Tienen.

Deze activiteiten zijn onder meer:

Een overzicht van al onze activiteiten vind je in onze kalender.

Om de belangen van de natuur bij het gemeentebestuur van Tienen te behartigen, zetelt Natuurpunt, kern Tienen ook in de milieu-adviesraad (MAR) en de pas opgerichte Gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO).

Natuur.Café open op (>):