10de Big Jump in de Grote Gete
zondag 10 juli 2022


Tienen springt in 2022 weer echt in de Grote Gete!

Spring
mee voor proper water

De waterkwaliteit van onze waterwegen moet nog steeds verbeteren. Wij blijven dan ook jaarlijks een Big Jump organiseren om de problematiek onder de aandacht te houden.

De afgelopen jaren sprongen vele tientallen mensen in de Gete aangemoedigd door honderden toeschouwers. Doe ook dit jaar mee: de Big Jump is nog steeds nodig!

De Big Jump is een goed middel om erop te blijven hameren dat onze rivieren terug levend moeten worden. Tot er echt proper water vloeit in de Vlaamse waterlopen moet dit heikel probleem in de aandacht blijven.

Dus op zondag 10 juli 2022 in Tienen: Big Jump nr. 10 in de Grote Gete.

Programma

Ook dit jaar is er naast de sprong voor een propere Grote Gete weer veel ambiance!

Wanneer: iedereen is welkom vanaf 14 uur

Locatie: Grote Gete aan Pastoorstraat, tussen Invalsweg en Groot-Overlaar (Tienen). De Big Jump-vlaggen hangen aan de uiteinden van de Pastoorstraat (Invalsweg en Hoegaardsesteenweg in Groot-Overlaar).
Er is niet veel parkeergelegenheid, laat de auto thuis en kom met de fiets. Indien je toch niet anders kunt, er zijn slechts enkele parkeerplaatsen aan het kerkje van Groot-Overlaar.


Perstekst

Big Jump in de Grote Gete voor een betere waterkwaliteit op 10 juli 2022

Op zondag 10 juli om klokslag 15.00 uur springen duizenden burgers over heel Europa in lokale rivieren om aandacht te vragen voor de kwaliteit en toegankelijkheid van onze waterlopen. Natuurpunt Tienen en het Netwerk Milieu van de stad Tienen springt mee in de Grote Gete aan de Pastoorstraat. Dit is ook de ‘tiende keer in Tienen’!

Waarom? ”Met de Big Jump laten we zien dat we als burgers wakker liggen van de kwaliteit van onze rivieren.” zegt Jo Van Cauwenberge, directeur van GoodPlanet. Ondertussen is het al de achttiende editie van de Big Jump. En het is de hoogste tijd, want het is slecht gesteld met de kwaliteit van onze waterlopen.

De Europese Kaderrichtlijn Water** (KRW) omschrijft de belangrijkste richtlijnen voor ons Vlaams waterbeleid. Deze verplicht Vlaanderen om tegen 2027 al onze waterlopen in goede kwaliteit te hebben. Momenteel voldoet geen enkele waterloop aan de norm die hier wordt vooropgesteld. Maar er is nog slechter nieuws: meer dan de helft van de waterlopen kent geen verbetering, en sommigen gaan zelfs achteruit, hoewel dit expliciet verboden is volgens de KRW... De plannen die nu voorliggen, de Vlaamse vertaling van die KRW (stroomgebiedbeheersplannen), die zorgen voor ons waterbeleid zijn ondermaats: voor nog geen 10% (van de 195 waterlopen) heeft Vlaanderen de ambitie om ze in goede kwaliteit te krijgen tegen 2027. 

Tijd om een sterk signaal te geven dus!

Spring jij ook mee voor een betere waterkwaliteit? Alle springers (en supporters!) worden op zondag 10 juli, iets voor drie uur verwacht aan de brug Grote Gete in de Pastoorstraat mét zwemschoenen.  

 

Na 10 x Jumpen in Tienen zien we al wat verbeteringen en hoopvolle positieve projecten:

** Wat is de Europese kaderrichtlijn water?

Op 23 oktober 2000 werd de Europese Kaderrichtlijn Water (EKW) door het Parlement aangenomen. Deze Europese waterwet moest ervoor zorgen dat onze rivieren, stromen en andere wateroppervlaktes tegen 2015 een goede ecologische toestand bereikten. We mogen trots zijn op de vooruitgang sinds 2000, maar de doelstelling is nog niet bereikt. De meeste Europese lidstaten moesten hun vertraging verantwoorden en kregen uitstel tot uiterlijk 2027. Landbouw, industrie, overheden en huishoudens moeten dus extra inspanningen leveren opdat alle rivieren zich opnieuw in een goede ecologische toestand bevinden. Big Jump brengt dit, sinds 2005, jaarlijks onder de aandacht en herinnert iedereen aan de nakende deadlines en het belang van proper natuurlijk water.Info:
Huig Deneef, 0494 21 77 85, hgdeneef@gmail.com

www.goodplanet.beOrganisatie: GoodPlanet Belgium, Natuurpunt Tienen en Netwerk Milieu Tienen


 

Natuur.Café open op (>):