Natuur voor vandaag en morgen

Zelf natuurgebieden in beheer nemen door aankoop of bestendige huur blijkt nog altijd de beste garantie te zijn voor duurzame natuur. Het grootste deel van onze wilde planten en dieren komt momenteel alleen nog in natuurreservaten voor. Natuurpunt Velpe-Mene heeft intussen op haar grondgebied 20 projecten lopen waarvoor het de laatste 10 jaar circa 315 ha heeft verworven. Maak kennis met de natuurreservaten in Bierbeek, Boutersem, Glabbeek, Hoegaarden en Tienen.

In 2005 werden volgende reservaten uitgebreid: Hazenberg (aankoop Hennebel en perceel VLM), Molensteen (Perceel VLM), Rosdel (Percelen watermaatschappij), Mene-Jordaan en Bierbeek. (percelen ocmw-leuven)

Geen netwerk van natuurgebieden zonder een netwerk van mensen

Natuur en landschap worden maar beschermd als er mensen zijn die hiervoor opkomen. Dat is het model van Natuurpunt: mensen kansen geven om in hun streek, in hun gemeente, concreet mee te werken aan de uitbouw van beschermde natuurgebieden. Samen kunnen we het beleid beïnvloeden om dingen te voorkomen én te realiseren, samen nemen we verantwoordelijkheid op voor het behoud en het beheer, samen genieten we van de natuur in hun eigen omgeving

Een netwerk van beheerde natuurgebieden komt er niet vanzelf

Om tot beheerde natuurgebieden te komen moeten we uiteraard eerst gebieden aankopen of huren. Dat houdt in:
  • dat er een actief verwervingsbeleid is. Heb je weet van interessante natuurgebieden om te kopen of te huren in één van onze gemeenten, neem dan contact op met: Lieven De Schamphelaere 016 73 58 39 of lieven_deschamphelaere@hotmail.com
  • dat de vereniging een financiële inspanning doet voor de restfinanciering: het gedeelte van de aankoopsom die niet gesubsidieerd wordt. Dat kan gaan tot 40% van de aankoopsom. Dat bedrag brengen we bijeen door jaarlijkse fondsenwervingsacties of door giften. Jouw gift is dus altijd zeer welkom! Storten op rek. nr. 293-021275-88 van BNVR/Natuurpunt met vermelding Velpe-Mene projectnummer 3997. Giften vanaf 30 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

Beheer van en werking rond de natuurgebieden: een zaak van velen

Eenmaal aangekocht of gehuurd maken we een beheersplan op en start het echte beheer.

 

Natuur.Café open op (>):