wandeling 3: Stevige wandellus te Vissenaken (Tienen) 'Tussen Kopkens en Velpe'

afstand: 6,7 km
wegtype: zowel verhard als onverhard (het uiterste stukje naar de Velpe kan behoorlijk modderig zijn)
benodigdheden: waterdicht schoeisel is aangeraden, na een regenbui, een noodzaak
parkeermogelijkheden: op de pleintjes aan de Sint-Pieterskerk (op vertrekpunt)
vertrekpunt: Sint-Pieterskerk in de Kumtichstraat te Vissenaken (t.h.v. Kronkelweg)
thema's: open akkerlandschap, enkele kleine bosjes, verwezenlijkingen van de ruilverkaveling Vissenaken, ...
inleiding: we wandelen op de glooiende valleiflank van de Velpe, in het overgangsgebied tussen Haspengouw en Hageland. Van op de 'Kopkes', de hoogste strook, hebben we een mooi uitzicht op beide regio’s. Sedert vorig jaar is de ruilverkaveling hier in uitvoering en dat zal nog een drietal jaar duren. Wegen en drainages worden gewijzigd, wateropvangbekkens zijn aangelegd, perceelsgrenzen worden verlegd. De landbouw wordt er grootschaliger en efficiënter. Wij schenken tijdens de wandeling ook aandacht aan de natuur in dit akkergebied.

 

Wegbeschrijving vertrekpunt:
Vanaf de Aarschotsesteenweg, kies je de Kumtichstraat. Na 550 m kom je aan de Sint-Pieterskerk, ons vertrekpunt.

Vanaf de Leuvenselaan, kies je de Kumtichstraat, richting Vissenaken. Na 2050 m kom je aan de Sint-Pieterskerk, ons vertrekpunt.

 

Parcours:
We staan voor de kerk met achter ons de Kumtichstraat. We gaan langs links rond de kerk, de Kronkelweg in (0,0 km).

(naar een grote weergave...)

We volgen deze straat een 500-tal meter en nemen links de Denneboomweg (0,5 km).
Aan een bufferbekken slaan we rechtsaf, de Breisembroekstraat in.

Dit is één van de bufferbekkens die werden aangelegd door de ruilverkaveling om bij zware regenval te beletten dat modderstromen van de velden het dorp overstromen (0,7 km).

We dalen verder af, de vallei van de Velpe in. Na een eindje komen we aan onze linker zijde een weg tegen, de broekstraat (1,8 km), deze slaan we zo dadelijk in, maar we gaan eerst nog een 250-tal meter rechtdoor om een kijkje te gaan nemen op het brugje over de Velpe. Dan komen we op onze stappen terug en houden rechts aan, het andere wegje, de broekstraat in (2,3 km).

Het gebied aan onze rechterkant wordt dankzij de ruilverkaveling natuurgebied beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos (= de fusie van de vroegere afdeling Natuur van Aminal met het voormalige Bos en Groen) en zal voornamelijk bestaan uit vochtige graslanden, de bosjes hier en daar blijven behouden.

De weg maakt een bocht naar rechts en we passeren een vierkantshoeve, de Billighouthoeve genaamd.

Dit is één van de meest noordelijk gelegen vierkantshoeven, die we vooral kennen van in Haspengouw. We zien aan de andere kant van de weg nog een gedraineerde akker (buizenstelsels die uitmonden in een gracht en water afvoeren, om zo de grondwaterstand verlagen. Deze drainage zal in een bufferstrook rond het gebied van het Agentschap afgekoppeld moeten worden om de natuurlijke situatie te herstellen (2,9 km ).

Op een T-kruispunt gaan we naar links en volgen de Billighoutstraat (3,6 km). Aan de splitsing houden we links aan en klimmen we langzaam de vallei uit langs de Vossekotweg.

Aan onze linkerzijde zien we in de verte een tweetal taluds, deze reliëfssprongen in de akkers zijn als het ware oases voor tal van planten en dieren. Het is dan ook belangrijk dat ze behouden blijven en niet beetje bij beetje worden omgeploegd zoals in het verleden wel eens gebeurd is. Ter bescherming van deze zeldzame plekjes voorziet de ruilverkaveling de aanleg van een bufferende grasstrook op de schouder en worden de percelen zodanig ingedeeld dat de kavelgrenzen lopen onderaan de taluds (3,8 km).
Wat verder passeren we een bosje, aan de rechterkant een stukje behoorlijk waardevol oud zomereikenbos, dat nog wat uitgebreid zal worden met het driehoekig stukje langs de weg. En aan de overzijde is er onlangs een aanplant gebeurd met eveneens zomereik met daartussen wat natuurlijke opslag van wilg (4,0 km).

We vervolgen onze weg tot aan de 'grote' baan, de Kumtichtstraat (4,8 km), slaan links af en na 130 m terug rechts af (opgelet bij het oversteken!) de Kopkensberg op. Deze volgen we tot op een T-kruispunt. (5,9 km)

Tijdens onze wandeling op de Kopkensberg maken we gebruik van het mooie uitzicht langs beide zijden: Bovendien ontdekken we een wezenlijk verschil in landschap tussen links en rechts. Links zien we een meer heuvelachtig landschap, gevormd door de bekende 'Diestiaanheuvels' van het Hageland. Deze voormalige zandbanken zijn ongeveer 5 miljoen jaar oud en strekken zich uit van Tessenderlo in het oosten , langs Diest, Aarschot, Leuven en zo verder tot de Franse Ardennen met de Kemmelberg en zijn naaste buren. Ze danken hun onstaan doordat het ijzerhoudend zand waaruit ze zijn opgebouwd meer bestand was tegen de erosie dan de rondomliggende kleiïge afzettingen.
Aan de rechterkant is het landschap meer glooiend met meer akkers en minder bossen. Dit is een typisch zicht op de meer vriuchtbare leemstreek van het Haspengouw. Deze leem werd in de laatste ijstijd door de wind uit de destijds droge Noordzee geblazen hier afgezet en is dus maar 10000 jaar oud. Ze bedekt het landschap als een deken en is meestal meer dan twee meter dik.

Op het T-kruispunt slaan we linksaf, de Posthofstraat in, die we vervolgen tot we weer aan de Sint-Pieterskerk zijn (6,7 km).

Onderweg passeren we nog een picknick-plaats aangelegd langs het provinciale fietsknooppuntennetwerk en een ander bufferbekken zoals we daarstraks er al eentje gezien hadden.


Aankomst.

 

Natuur.Café open op (>):