Google Custom Search


Zonder landschap geen natuur en vice versa

Natuur en het hele ecosysteem zijn in hun voortbestaan afhankelijk van een natuurvriendelijke omgeving. Dieren en planten overleven niet in omheinde natuurgebiedjes: het zijn geen eilandbewoners. Ze hebben buiten de reservaten nood aan bosjes, bomenrijen, hagen, wegbermen, holle wegen, taluds, vijvertjes of veedrinkpoelen om zich voort te planten, te migreren en te overleven. Het landschap is natuur. Geen oernatuur of ongebreidelde wildernis, maar cultuurnatuur.
Want samen met de natuurelementen heeft de mens ons landschap geboetseerd. Die combinatie van natuur en cultuur bepaalt de eigenheid van onze streek. Daarom houdt zorgen voor natuur ook zorgen voor het landschap in: voor de schoonheid, het behoud van de open ruimte en van de landschapselementen, voor de kwaliteit van leven daarbinnen.

Denken over eigen streek en landschap

Velpe-Mene heeft een eigen Denkgroep Landschap. We nodigen alle genieters en beschouwers van het landschap uit mee te doen aan landschapswandelingen, mee te discussiėren of met scherpe pen te schrijven over natuur en landschap. De denkgroep heeft een eigen mailingsnetwerk: stuur een mailtje naar jan_struyf@hotmail.com en we zorgen ervoor dat je in dit netwerk opgenomen wordt.
Meer info over onze activiteiten vind je in de kalender.
Meer info over onze visies, vind je onder standpunten.

De landschapskrant

Om de landschappelijke samenhang van de regio te tonen en uit te leggen waarmee wijs in dat landschap bezig zijn, hebben we samen met de afdeling Gete-Velpe een kleurrijke krant uitgegeven: 'Natuur en landschap in Zuidoost-Brabant'. De krant bevat ook 10 volledig uitgeschreven wandelingen, voor elke gemeente 1, van Bierbeek tot Geetbets. Als voorproefje kan je de landschapswandeling in De Mene-Jordaanvallei te Willebringen bekijken.
Alle leden van Natuurpunt Velpe-Mene en Gete-Velpe krijgen gratis deze landschapskrant.
Word lid en deze krant is van jou.