Google Custom Search


Ledenwerving Natuurpunt Velpe-Mene 2015: bijna 1500 leden

Meer dan 1400 gezinnen in de gemeenten Tienen, Bierbeek, Boutersem, Hoegaarden en Glabbeen zijn lid van Natuurpunt Velpe-Mene. Tegen eind 2015 zal de kaap van 1500 leden bereikt worden. Natuurpunt Velpe-Mene behoort daardoor tot de topafdelingen van ledendichtheid. Dat zal wel niet toevallig zijn, maar het gevolg van een volgehouden goede werking. Lid worden is ook een ruggesteuntje geven aan de werking van afdeling.

Als je deze website doorbladert dan zie je hoe het bruist van activiteiten, van inzet van mensen voor de toekomst van natuur en landschap in een streek. Je ziet het werk van de uitbouw, stap voor stap van nieuwe natuurgebieden, het vrijwillig natuurbeheer. Binnen de Afdeling Velpe-Mene werden 17 reservaatsprojecten met een totale oppervlakte van ongeveer 400 ha uitgebreid en elk jaar wordt aan de uitbreiding gewerkt. Er is een werkgroep Landschap die oog heeft voor heel onze omgeving. Je ziet de vele natuurstudiegroepen en - initiatieven en veel natuurbeleving. Je ziet ook een kloppend hart van een warme en levendige vereniging waar mensen zich goed kunnen voelen bij vele activiteiten met grote publieksactiviteiten en wandelingen van de maand. Kortom we proberen de slogan waar te maken: 'De inzet van Natuurpunt kleurt het landschap, en de inzet voor en met Natuurpunt Velpe-Mene kleurt je leven'. Natuurpunt Velpe Mene is ook jou vereniging. Een vereniging voor de actieve genieter die mee wil doen aan de activiteiten maar ook de vereniging voor alle mensen met een hart voor natuur die door hun lidmaatschap Velpe-Mene de natuur en het landschap in deze streek een ruggesteuntje willen geven.

Met meer leden kan Velpe-Mene krachtiger opkomen voor het behoud en de versterking van Natuur en Landschap in de ruilverkavelingen Willebringen en Vissenaken.


10 redenen om lid te worden van Natuurpunt Velpe-Mene

Jouw steun is belangrijk

Word lid van Natuurpunt. Schrijf vandaag nog 38 euro over op rekeningnummer BE17 2300 0442 3321 van Natuurpunt, met de vermelding 'nieuw lid Velpe-Mene'.
Je ontvangt dan 5 maal per jaar het tijdschrift Natuur.blad en 4 maal per jaar het streektijdschrift Natuur en Landschap met informatie over natuur en milieu in je eigen regio en alles over de grote publieksactiviteiten binnen de afdeling.


Alle nieuwe leden krijgen ook een welkomstpakket cadeau.

Geef vrienden en kenissen  een geschenklidmaatschap. Voor de mogelijkheden van een geschenklidmaatschap, klik hier.

Print dit domiliŽringsformulier af en stuur het op naar Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen of geef het aan de ontvangstbalie bij één van de grote activiteiten binnen Velpe-Mene.