Google Custom Search


Geen duurzame natuur zonder een goed ruimtelijk en milieubeleid

Natuurpunt Velpe-Mene volgt nauwlettend de evoluties in de streek op. Er is een beleidswerkgroep die naargelang de noodwendigheden samenkomt, standpunten formuleert en indien nodig actie onderneemt. Zo werden onlangs adviezen uitgebracht rond de afbakening van de natuurlijke structuur (VEN) en het structuurplan van de provincie Vlaams-Brabant. Daarnaast hebben we in elke gemeente vertegenwoordigers in de milieu-adviesraad (MAR) en de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro). Meer info bij de beleidsco÷rdinator Egbert Asselman (016/46.37.14).

Ruilverkavelingen: een punt van grote zorg voor onze streek

Ruilverkavelingen zijn een instrument voor de landbouw dat zeer drastisch ingrijpt in het landschap door het maken van grote kavels, het ontsluiten en verharden van landwegen, het werken aan waterlopen en de waterhuishouding. Natuurpunt Velpe-Mene is geenszins vragende partij voor de ruilverkavelingen in onze streek. We kunnen enkel de ruilverkaveling aanvaarden als er een win/win situatie ontstaat niet zowel voor landbouw als voor duurzame natuur en duurzame landschapsstructuren.

Er is een ruilverkaveling in uitvoering ( Vissenaken ) en een ruilverkaveling in voorbereiding (Willebringen) op het grondgebied van Velpe-Mene: Info: Hugo Abts 016 73 30 23 of natuurpunt@velpe-mene.be

Symposium trage wegen

De afdeling Velpe-Mene hield op 27 april in Willebringen een geslaagd symposium rond trage wegen. Dit gebeurde naar aanleiding van de Dag van de Aarde. Klik hier voor de tekstbundel van het symposium en het memorandum dat aan de ruilverkaveling werd overhandigd.
Zeker 500 man kwam na het symposium wandelen in de Mene-Jordaanvallei langs de prachtige holle wegen, kasseiwegen en onverharde veldwegen. Wil je de mooie landschapswandeling die we na het symposium organiseerden nog eens overdoen, dan kan je ze hier bekijken.