Google Custom Search


Samen de boer op

Op 11 maart en op 1 april 2010 steekt het Regionaal Landschap Zuid-Hageland van wal met 'Samen de boer op', een grootse dubbelactiviteit die bedoeld is voor alle partners in het agrarisch gebied en waar we de focus op win-win situaties willen leggen voor akkervogels.

De eerste activiteit is een busexcursie die doorgaat op donderdag 11 maart in de regio Landen, Hoegaarden en Tienen en waarbij landbouwers, jagers, natuurbeschermers en beleidsmakers samen 'de boer op gaan' en diverse inrichtingsmaatregelen voor akkervogels zullen bezoeken (beheerovereenkomst en, jachtmaatregelen, akkerreservaten,…). Op basis van de aanbevelingen en opmerkingen van het terreinbezoek wordt op donderdagavond 1 april een debatavond met panelgesprek georganiseerd te Landen.

Meer info via e-mail aan het Regionaal Landschap Zuid-Hageland: info@rlzh.be