Google Custom Search


Natuur voor iedereen:
nieuwe infoborden Terrassenlandschap Kumtich en Graan voor gorzen

De Terrassen in Kumtich is een klein gebiedje langs de spoorweg Leuven-Tienen met enerzijds akkertjes Graan voor gorzen en anderzijds mooie graslanden en struwelen met marjolein en geel walstro. Je vindt er ook wasplaten. Deze terrassen hebben een heel bewogen geschiedenis. Ze betekenen dan ook meer dan enkele eigenaardige bulten opgeworpen bij het uitgraven van de ingestorte tunnel van nota bene de eerste spoorwegtunnel van het land. Op het graanakkertje is een nieuw infobord gezet in het kader van het project ‘Graan voor gorzen’. Het akkertje aan de rand van het Koutemveld is één van de belangrijkste natuurakkertjes van het project en verdient het om zichtbaar gemaakt te worden. Het Terrassenlandschap Kumtich speelt een zeer belangrijke rol in het behoud van de biodiversiteit in het omliggend agrarisch cultuurlandschap en het oogt daarenboven landschappelijk bijzonder mooi. Zulk gebied laat zien hoe vanuit een betrokken reservatenteam een bijdrage kan geleverd worden aan de biodiversiteit.
Daarnaast zijn er ook nieuwe infoborden gezet in het kader van het provinciaal project rond de openstelling van het gebied.

Enkele foto's van Jules Robijns (10 juli 2011)... Klik hier.

Nieuw infobord geplaatst door de bezieler van het project Graan voor gorzen Robin Guelinckx
en beheerder Terrassenlandschap Jurgen Bernaerts.
Foto © Natuurpunt Velpe-mene.