Google Custom Search


Natuurpunt Velpe-Mene

Lokale Algemene Vergadering - vrijdag 9 april 2021 via Zoom

Programma

1. Korte terugblik en vooruitblik + rapportering Beleid

2. Korte presentaties werkingsverslag kernen Bierbeek, Hoegaarden, Boutersem, Glabbeek en Tienen (zie lager)

3. Korte presentatie reservatenwerking 2020 (zie lager)

4. Jaarprogramma 2021 Velpe-Mene (zie lager)

5. Bekrachtiging Bestuur en stemgerechtigden


Korte terugblik 2020 en vooruitblik 2021

(download pdf, 217kb)


BRA-3997 Natuurpunt Velpe-Mene 56493,55
BRA-3997-9406 Zwarte Bos 310
BRA-3997-9901 Aardgat 75
BRA-3997-9902 Blauwschuurbroek 70
BRA-3997-9910 Snoekengracht 140
BRA-3997-9918 Paddepoel 1095
BRA-3997-9920 Spoorwegzate Tienen-Hoegaarden 50
BRA-3997-9928 Meldertbos 1200
BRA-3997-9930 Rosdel 1020
BRA-3997-9937 Brongebieden van de Vossel - De 325
BRA-3997-9946 Mene-Jordaanvallei 392,08

Eind 2020: 1740 - eind 2019: 1594 groei: 146 of 9,15%

Velpe-Mene: (2020) 1740 | (2019) 1594 | (2018) 1561 | (2017) 1546 | (2016) 1454 | (2015) 1424 | 9,15%

Ruimte voor campagne in hele afdeling en zeker in Tienen!

Ook in Natuurpunt Oost-Brabant grote ledengroei:


Ruilverkaveling Willebringen: vlakvormige natuur

 • plan 129ha bijkomende natuur voorzien buiten de bestaande bossen en natuurgebieden

 • Bij de eerste neerlegging 78ha 37a. Dus nog 40ha bijkomende vlakvormige natuur te realiseren

 • 1ste officiële neerlegging april in CVA: Kortelings: 102ha ? 2de neerlegging definitief: 2023

 • Natuurpunt beheert in de ruilverkaveling op dit ogenblik 124ha 70a 43ca

 • Complexen:

  1. Zegelberg/Wijttebroek

  2. Mene-Jordaan-Meldertbos-Keulen-Pertseveld-Willebringenbos

  3. Hazenberg-Molensteen-Velpevallei- Kleinbeek

  4. Snoekengracht-Vondelbeek-Kop Kautemveld

  5. Boomgaard en Terrassenlandschap

  6. Aardgat

  7. Menevallei Oorbeek

Ruilverkaveling Willebringen: buffers, groenblauwe dooradering van het landschap en akkerstroken

 • 61 km brede stroken tussen minimum 2 meter en maximum 10 meter

 • 3 akkerstroken van minimum 24 meter breedte en een bijkomende 4de strook Kattestraat na de MER

OPDRACHT OM DIT TE BEWAKEN EN REALISEREN


Korte presentaties (pdf) werkingsverslag kernen:
Bierbeek (2,2 mb), Boutersem (2,8 mb), Glabbeek (4,4 mb), Hoegaarden (1,8 mb) en Tienen (1,9 mb)


Korte presentatie (pdf, 4,4 mb) werkingsverslag reservatenwerkgroep


Korte presentatie (pdf, 119 kb) werkingsprogramma 2021


Sfeerfilmpje: klik hier