Google Custom Search


Persbericht

Donderdag 17 januari 2008 - www.velpe-mene.be

NATUURPUNT VELPE-MENE
VERONTWAARDIGD BIJ VINDEN VERGIFTIGDE BUIZERDS

Natuurpunt Velpe-Mene reageert verontwaardigd bij het vinden van nu al de vierde vergiftigde buizerd in onze regio in twee weken. De eerste 2 vogels werden gevonden in Meldert en Tienen en de laatste vogel werd door spelende kinderen gevonden op het voetbalveld van het Sint-Janscollege in Meldert. Vandaag werd nog een vierde vogel - nu overleden -  gevonden in Meldert. Het illegaal uitleggen van gif, in Gijzendel in Meldert was dat een met gif gevulde fazant, door onverantwoordelijken in het jachtmilieu blijft een te wijd verspreid probleem in Vlaanderen. Het gebeurt om allerlei bedreigingen en concurrenten voor het jachtwild zoals vossen, marterachtigen, kraaiachtigen en ook prooivogels te elimineren.

Gif in de natuur is niet alleen een gevaar voor de hele voedselketen, het vormt ook een grote bedreiging voor de algemene volksgezondheid. Een korreltje Aldicarb, één van de giften die worden gebruikt, is voldoende om een volwassen mens te doden.

Nadat ze vrijwel uit Vlaanderen waren verdwenen zijn buizerds zoals alle dagprooivogels al vele tientallen jaren wettelijk beschermd. Door die bescherming konden we rondom Hoegaarden en Tienen de laatste jaren terug genieten van het winterse zicht van een buizerd die vanop een paal molshopen in het oog houdt en van balsende buizerds hoog in de lucht in het voorjaar. Aangezien ze veel kadavers van omgekomen dieren opruimen zijn ze gemakkelijk te treffen met het uitleggen van karkassen waarin gif is gemengd. Dit soort onverantwoordelijke aanslagen op onze natuur brengt de resultaten van jarenlange inspanningen van de overheid, Natuurpunt en zovele mensen in onze lokale natuurgebieden en de bescherming van deze soort een belangrijke slag toe.
 
Niet alleen buizerds zijn op deze manier trouwens bedreigd. De regio Hoegaarden herbergt momenteel enkele overwinterende blauwe kiekendieven en vorig jaar broedde zelfs het enige Belgische broedpaar van deze soort net over de taalgrens. Ook overwintert er rond het plateau van Honsem voor het eerst een rode wouw, ook in belangrijke mate een aaseter. De wereldwijde verspreiding van rode wouwen is vrijwel tot Europa beperkt en de soort gaat achteruit met nog slechts een 20 000 broedparen.    
 
Natuurpunt roept de betrokken WBE's (WildBeheersEenheden) op om intern een grote schoonmaak te houden en die personen die zich niet aan de wet houden kordaat uit hun werking te zetten. Anders zit er voor Natuurpunt niets anders op om geen vertegenwoordigers meer als adviseurs naar de betrokken WBE vergaderingen (een wettelijke verplichting voor hun erkenning) te sturen en ook af te zien van andere vormen van samenwerking.  
 
Vogelbescherming Vlaanderen stelde zich burgelijke partij.

Natuurpunt roept ook iedereen op om uit te kijken naar verdachte kadavers en producten in het landschap en die te melden bij Natuurpunt (natuurpunt@velpe-mene.be ) en bij het vinden van zieke dieren en verdachte kadavers onmiddellijk contact op te nemen met het Vogel- en Zoogdieropvangcentrum Heusden-Zolder (Rudi Oyen, 011 43 70 89) dat permanent bereikbaar is.

Download de perstekst als Word-doc