Google Custom Search


Natuur.Huis 'De Gors'


| De Gors home | Kalender | Huishoudelijk reglement | Reglement van de gebruiker | Reservatie aanvragen |


Huishoudelijk reglement.

 

Huur van de ruimte in De Gors.
Het verhuren van de ruimte in De Gors aan derden (niet-aangeslotenen, zie inleiding) kan enkel plaats vinden als de activiteiten kaderen in de doelstellingen van Natuurpunt Velpe-Mene en van De Gors en als deze activiteiten de draagkracht van De Gors en het natuurgebied niet overschrijden.
De werkgroep behoudt zich het recht voor bepaalde activiteiten te weigeren.

Verhuur van de ruimte
De aanvraag voor verhuur kan enkel gebeuren via e-mail XXXXXXXXX op de website van De Gors.  Na het aanvaarden van de activiteit en het aftoetsen van de kalender krijg je een bevestiging.  Enkel met deze bevestiging en na betaling van de huur en de waarborg is de reservering in orde.
De activiteit moet maximum 1 jaar, minimum 1 maand voor de datum van de activiteit worden aangevraagd.
In de huurprijs zit het normale gebruik van de lokalen (polyvalente ruimte met keukentje, hal met toilet, terras achter De Gors. De openluchtklas op de verdieping op speciale aanvraag).
Verbruik eigen drank is niet toegelaten, drank wordt afgenomen uit de voorraad van De Gors, uitgezonderd bij schoolbezoeken en activiteiten in het kader van Educatief Natuurbeheer.

Tarief 1: Verhuur voor niet-commercieel gebruik, socio-culturele verenigingen, buurtverenigingen en feitelijke verenigingen.

  • Winter 30 euro/ halve dag – dag (meer dan 1 halve dag): + 50% = 45 euro
  • Zomer 25 euro/halve dag – dag (meer dan 1 halve dag): + 50% = 37,50 euro

Tarief 2: Voor gebruik met toegangsprijs/winstgevende activiteit/met verkoop

  • Winter 45 euro/halve dag – dag (meer dan 1 halve dag): + 50% = 67,50 euro
  • Zomer 40 euro/Halve dag – dag (meer dan 1 halve dag): + 50% = 60 euro

Tarief 3: Voor gebruik voor commerciële doelstellingen (bedrijven).

  • Winter 150 euro/halve dag – dag (meer dan 1 halve dag): + 50% = 225 euro
  • Zomer 125 euro/halve dag – dag (meer dan 1 halve dag): + 50% = 187,50 euro

Halve dag = 8u00 tot 13u00 - 13u00 tot 18u00 - 18u00 tot 23u00

Zomer = 1 april tot 30 september
Winter = 1 oktober tot 31 maart

Waarborg: te betalen bij de reservatie bedrag van 50 euro. Dit wordt teruggestort na afrekening. Eventuele schade, nalaten van opruimen en het niet naleven van het reglement wordt in mindering gebracht van de waarborg.
Met het betalen van de waarborg is het bevestigen het huishoudelijk reglement en gaat men akkoord met de voorwaarden.

Gidsprijs:
Per dagdeel = 40 euro (± 2,5 uur) altijd ten voordele van het reservatenfonds, wordt gefactureerd door Natuurpunt afdeling Velpe-Mene. Bij reservatie van een gids (minstens 1 maand vooraf) kan in afspraak met de gids iets geconsumeerd worden in De Gors. Indien men De Gors wenst voor een activiteit voor- en/of achteraf wordt tarief 1 of 2 aangerekend. Om de kwaliteit van de gidsbeurt te garanderen staan we maximaal 30 deelnemers toe per gids.

Milieuzorg in De Gors
Al het afval gekoppeld aan een normaal gebruik van De Gors wordt gesorteerd achtergelaten in de voorziene sorteerbakken. In De Gors geldt een algemeen rookverbod en een verbod om sigarettenpeuken achter te laten in én om het terrein van De Gors. 
Wees zuinig met de verlichting en verwarming: laat deze niet onnodig branden en sluit deuren. Na de activiteiten zorgt de gebruiker er voor dat zowel de verwarming wordt afgezet als alle lichten worden gedoofd. De volledige handleiding is ter beschikking in De Gors, bij vragen of problemen neemt de gebruiker contact op met de contactpersonen, zie onderaan.

Natuur.huis De Gors en haar omgeving
Voor het natuurgebied gelden strikte regels rond toegankelijkheid:

  • niet toegankelijk na zonsondergang
  • gesloten poortjes worden na passage steeds weer gesloten
  • enkel op de aangegeven paden
  • honden uitsluitend aangelijnd

Voor activiteiten in het natuurgebied en het hooiland moet er een aanvraag ingediend worden bij de aanvraag van de huur.
Buiten het gebouw mag er geen versterkte muziek worden gespeeld en bij het verlaten van het centrum houd men rekening met de buurt en de buren. Vanaf 22u00 wenst iedereen, ook de buurt, rust.