Google Custom Search


> Download rapport <
(24-11-2007, bijgewerkte versie)

Natuurontwikkeling in Hoegaarden en de effecten op bodembewonende ongewervelden

 

Verslag van een uitgebreid bodemvalonderzoek

Jorg Lambrechts, Eugene Stassen , Marc Janssen & Francois Vankerkhoven

 • Inleiding
 • Methodiek
 • Resultaten Loopkevers
 • Resultaten Spinnen
 • Resultaten Mieren
 • Vergelijking met gelijkaardig onderzoek
 • Samenvatting & besluiten

Inhoud jaaroverzicht 2005

Pieter Van Ormelingen, Peter Collaerts, Kevin Lambeets, Jorg Lambrechts, Robin Guelinckx en Frans Deschamphelaere

 • Inleiding, korte geografische beschrijving
 • Vogels
 • Zoogdieren
 • Afmibieën en reptielen
 • Libellen
 • Sprinkhanen en krekels
 • Spinnen
 • Vlinders
 • Vliegen
 • Kevers
 • Andere insecten
 • Planten
 • Zwammen

> Download jaaroverzicht <


> Download waarnemingen Zuidoost-Brabant <

 

Brakona Jaarboek 2003

Enkele weken geleden verscheen het nieuwe Brakona-jaarboek 2003. Doordat Natuurpunt de coördinatie op zich heeft genomen, zal het nieuwe jaarboek de samensmelting inluiden van het vroegere natuurstudiejaarboek van Natuurpunt Oost-Brabant en het vroegere provinciale Brakona-jaarboek. Hier volgt een overzicht van de behandelde artikels:

 • Kenmerken en ontstaanswijzen van ravijnen in het Meerdaalwoud. (Miet Van Den Eeckhaut, Tom Vanwalleghem, Jean Poesen en Jozef Deckers)
 • Doorzichtige plaatjes, gele poedertjes en goudklompen in steenbakkersklei. Een verhaal over mineraalvondsten in het Aarschotse. (Erik Vercammen & Stijn Goolaerts)
 • Floristische betekenis van de ecodistricten in Vlaams-Brabant. (Anne Ronse, Geert De Blust en Martine Couvreur)
 • Bosfragmenten in de gemeente Landen. (Filip Vandelook)
 • De Vingerhelmbloem (Corydalis solida L.) in de omgeving van Diest. (Herman Vannerom)
 • Het voorkomen van de Slanke sleutelbloem (Primula elatior) in Glabbeek en omstreken. (Hans Jacquemyn, Rein Brys, Jan Butaye en Martin Hermy)
 • Paddestoelenproject in Vlaams-Brabant, 2001-2003. (Roosmarijn Steeman)
 • Waadvogels in Noordwest-Brabant. (Frank Van Den Houte)
 • Vleermuizen in het Meerdaalwoud. (Wout Willems)
 • Genetische diversiteit van het Bont zandoogje in Vlaams-Brabant. (Els Janssens & Thomas Merckx)
 • Insecten in de regio Hagelandse Heuvelstreek: Een overzicht van twee jaren natuurstudienetwerk (2002-2003). Koen Berwaerts & Els Vints)
 • Een overzicht van bijzondere waarnemingen in Zuidoost-Brabant in 2003. (Jorg Lambrechts & Robin Guelinckx)
 • Natuur … een buiten-gewone belevenis. (Hans Marijns)

Dit jaarboek brengt dus weer heel wat kennis bij over landschap, fauna, flora en natuurbeleven in Vlaams-Brabant. Een aanrader!

Het Brakona-jaarboek 2003 zal vanaf begin juli verkrijgbaar zijn door € 5 te storten op rekeningnummer 001-0762218-68 van Natuurpunt Oost-Brabant met vermelding “Jaarboek Brakona 2003”. Voor meer informatie, contacteer Regis Nossent via tel. 016/25.25.93 of email regis.nossent@natuurpunt.be

Lees alvast de bijdrage van Robin Guelinckx en Jorg Lambrechts . In niet minder dan 21 blz. geven zij een overzicht van de interessantste waarnemingen van planten en ongewervelde dieren in de 10 gemeenten van Zuidoost-Brabant. Binnen de Vogelwerkgroep Oost-Brabant gebeurt hetzelfde voor de vogelwaarnemingen.

Inhoud Jaarboek 2002

 • Structuurkenmerken van de Velpe
  (Joachim Lambrechts)
 • Lieveheersbeestjes in Oost-Brabant: een stand van zaken
  (Jeroen Mentens, Tim Adriaens, Dirk Maes, Johan Bogaert)
 • Naaldvarens
  (Jos Monnens i.s.m. Frank Delbecque en Herman Vannerom)
 • De oliekever: Sitaris muralis
  (Nobby Thys)
 • Libelleninventarisatie van de belangrijkste poelen, vijvers en waterplassen in de afdeling Velpe-Mene
  (Joris Luypaert)
 • Een overzicht van bijzondere waarnemingen in Zuidoost-Brabant in 2002
  (Jorg Lambrechts en Robin Guelinckx)
 • Een `Wasplatengrasland' te Pellenberg
  (Georges Buelens)
 • De (h)erkenning van onze niet-levende natuur
  (Jeroen Jansen)
 • Het waarnemersnetwerk in de regio Hagelandse Heuvelstreek. Een stand van zaken na enkele maanden werking.
  (Koen Berwaerts en Els Vints)

>> Download jaarboek 2002 <<

Inhoud Jaarboek 2001

 • Kansen voor de ontwikkeling van soortenrijke graslanden op voormalige akkers in Hoegaarden
  (Jan Van Uytvanck)
 • Het Bermpje in de Schoorbroekbeek
  (Luc Briessen)
 • Uitgestorven fosfaatvlieders in de "Omgeving van Diest"
  (Herman Van Nerom)
 • De Rode Kelkzwam
  (Georges Buelens)
 • De Blauwplaatstropharia
  (Jos Monnens)
 • Vleermuizen in Oost-Brabant
  (Wout Willems)
 • Korstmossen
  (Raf Leysen)
 • De Hoegaardse natuur: een boeiende uitdaging voor natuuronderzoek
  (Jaak Geebelen)
 • Waarneming van Grondster
  (Georges Buelens)
 • Exoten in Oost-Brabantse poelen
  (Mark Lehouck)
 • Nog een zuidelijke soort in opmars: de Tijgerspin!
  (Jorg Lambrechts)
 • Enkele nieuwe vindplaatsen van het Muizestaartje
  (Jorg Lambrechts)
 • Holle wegen in Tienen
  (Geert Jansen)

Inhoud Jaarboek 2000

 • Twintig jaar Kerkuilwerking in Vlaams-Brabant. Broedresultaten 1982-2000: overzicht.
  (Philippe Smets)
 • Het jaar van de Wilde hamster.
  (Freek Verdonckt)
 • De Kamsalamander, een bedreigde soort in Oost-Brabant.
  (Mark Lehouck)
 • De Sleedoornpage
  (Robin Guelinckx)
 • De avifauna van de bezinkingsvijvers in Tienen-Grimde, in het bijzonder voor de periode 1978-1990
  (Jaak Geebelen)
 • Grauwe kiekendief (Circus pygargus) broedde in Beauvechain.
  (Lieven De Schamphelaere en Jos Cuppens)
 • De Waterspitsmuis in het Papenbroek
  (Stijn Yskout)
 • De paddestoelen van 's Hertogenheide.
  (Jos Monnens)
 • De Bijeneter (Merops apiaster), een onverwachte broedvogel.
  (Johan Van Outgaerden)
 • Traag, maar zeker: een inventarisatie van de huisjesslakkenfauna in de Hoegaardse Nermbeekvallei
  (Veerle Janssens)
 • De Hoornaar heeft ook in Oost-Brabant vaste voet!
  (Jorg Lambrechts)

>> Download jaarboek 2000<<

Inhoud Jaarboek 1999

 • Huiszwaluwen en oeverzwaluwen in Velpe-Mene. Verslag inventarisatieproject 1998 ­ 1999
  (Koen Abts en Robin Guelinckx)
 • Veldkapel en landschap: oude betekenissen herdacht
  (Jan Struyf)
 • Bijzondere sprinkhaansoorten in Oost-Brabant
  (Jorg Lambrechts en Robin Guelinckx)
 • Onderzoek naar het broedsucces van de Steenuil in het Hageland
  (Philippe Smets)
 • Snel hamsteren was de boodschap. Zoeken naar hamsterburchten in Velpe-Mene
  (Koen Abts)
 • In zwijm voor glibber en slijm. Triturus liefkoost amfibieën en reptielen in de Demerbroeken
  (Filip Meyermans)
 • Het voorkomen van de Grauwe gors in Oost-Brabant
  (Robin Guelinckx en Jorg Lambrechts)
 • Project Bijzondere Broedvogels. De resultaten van 1998
  (Peter Collaerts)
 • Roodborsttapuit en Blauwborst in de Grote Getevallei te Linter
  (Ronny Huybrechts)
 • Natuurstudieprojecten in Velpe-Mene.
  (Koen Abts, Robin Guelinckx en Jorg Lambrechts)

> terug naar natuurstudie en -beleving <