Google Custom Search


Zaterdag
9 januari 2010

18u30: LAV

20u45 Receptie

UITNODIGING

18u30

Ledenontmoeting en algemene ledenvergadering 2010 

20u45

 

Receptie met wandelkaasbuffet

Meer info: klik hier...

Lees hier en/of download hier het
'Laudatio uitreiking Gouden Gors'

Powerpoint over het voorbije jaar 2009 door Jules Robijns

Fotoreportage van de Algemene Vergadering van Afdeling Velpe-Mene door Luc Mesmans


De Kronkel

Pleintje Kumtichstraat
(naast pastorie Sint-Pieterskerk)

Vissenaken - Tienen

De jaarlijkse afdelingsvergadering met daarna de receptie met wandelkaasbuffet is een klassieker binnen de Natuurpuntwerking Velpe-Mene. Het is de verzamelplaats van alle mensen die natuur en landschap binnen deze streek in hun hart dragen.

Vanaf 18u30 wordt de werking van het voorbije jaar onder de loupe genomen . De prioriteiten en activiteiten voor het komend jaar worden samen besproken en vastgelegd. Niet alleen alle mensen die meewerken binnen de kernen, werkgroepen, reservatenteams en afdeling worden verwacht maar ook geïnteresseerde leden, die graag inspraak hebben in de werking of die door hun aanwezigheid mee Natuurpunt Velpe-Mene willen vormen.

Om 20u45 begint de nieuwjaarsreceptie met een wandelkaasbuffet. Ook dit is elk jaar een evenement waar door velen naar uitgekeken wordt.

Voor deze nieuwjaarsreceptie met wandelkaasbuffet nodigen we breed uit: gemeentebesturen, milieuambtenaren, voorzitters Gecoro's en MAR's  en mensen en groepen waarmee we samen werken om iets moois van de streek te maken.

18u30 - 20u45:

SAMENVATTING PRIORITEITEN, SAMENSTELLING BESTUUR
Overzicht van de werking: zie www.velpe-mene.be/forum (vanaf 2 januari 2010)

 • 18u30: Ontvangst, verwelkoming en toelichting vergadering en overzicht van de ingezonden suggesties en opmerkingsformulieren (prioriteiten, opmerkingen, suggesties werking, opneming kandidaat bestuursleden afdeling of kernen) 
 • 18u45: presentatie sfeerbeeld werking 2009 (powerpoint-projectie) 
 • 19u - 19u15: Voorstelling prioriteiten 2010 en campagne GeefomNatuur in Internationaal Jaar Biodiversiteit 2010
 • 19u15-19u45: Vragen van leden aan bestuurspanel afdeling en kernbesturen mbt verslag werking en prioriteiten gegroepeerd rond 4 thema's: 
  • vereniging en beweging, ledenwerking, activiteiten en kalender, tijdschrift en educatie 
  • reservaten, natuur en landschapsbeheer, agrarisch cultuurlandschap, beleid 
  • natuurstudie 
 • 19u45-20u05: 
  • Vragen van leden aan Panel kernenwerking (dagelijks bestuur en kernvoorzitters): toelichting werking en prioriteiten
 • 20u25 - 20u45: plenaire synthese en stemmingen
  • formulering synthese van de krachtlijnen van de discussie en bijstelling op grond hiervan van de werking 
  • bekrachting/stemming beleid 2009, prioriteiten 2010 
  • In 2007 vond de bestuursverkiezing plaats: bestuursverkiezing afdeling en kernen 
  • stemming nieuwe kandidaten voor afdelings- en kernbesturen.
   mogelijk tweede stemmingsronde voor de uitvoerende mandaten Afdelings- en Kernbestuur (dagelijks bestuur en voorzitter, secretaris en penningmeester kernbesturen)
   - aanduiding van de stemgerechtigde afgevaardigden (1) voor NP-beheer, natuurstudie, natuureducatie en beleid en een stemgerechtigde afgevaardigde per gemeente voor NP en Oost-Brabant 

20u45 - 23u00 (en later):

Receptie met wandelkaasbuffet en gezellig samenzijn

;

>> balans en terugbik op 2009 <<

>> een vooruitblik op 2010 <<

Visietekst van Lieven Deschamphelaere,
voorzitter Natuurpunt Beheer:
>
> Natuur in een bedrijvig Vlaanderen <<

.

 

Toegang gratis.

(1) Elk lid van Natuurpunt dat woonachtig is in de gemeenten Bierbeek, Boutersem, Hoegaarden, Tienen of Glabbeek of door eigen keuze tot de afdeling Velpe-Mene behoort, heeft stemrecht op de afdelingsvergadering en kan het bestuur ter verantwoording roepen. Elk van deze leden kan zich ook kandadidaat stellen om verkozen te worden als bestuurslid van de afdeling, van een gemeentelijke kern of als stemgerechtigd afgevaardigde. Kandidaten kunnen dit melden bij de Voorzitter 016 73 30 23 of mailen naar natuurpunt@velpe-mene.be of blauwschuur@yahoo.co.uk. Het bestuur wordt bij geheime schriftelijke stemming verkozen.
(2) Een samenvatting van het prioriteitenprogramma 2009 en de krachtlijnen 2010 en de meldingsformulieren voor opmerkingen en voorstellen zal via de electronische nieuwsbrief velpe-mene rondgestuurd worden. De tekst van de prioriteiten en voorbereiding van de vergadering zal uiterlijk een week voor de vergadering consulteerbaar zijn op www.velpe-mene.be/forum.